ActiveX

Microsoft tarafından geliştirilmiş bir yazılım tekniği olan ActiveX, World Wide Web üzerinden Windows bazlı bilgisayarlara programların ve içeriğin ulaştırılması işlevini sağlamaktadır. Kullanıcının kontrolü dışında gerekli birçok değişikliğin bilgisayar üzerinde yapılmasına izin veren ActiveX, buna karşılık güvenlik sorunları açısından da oldukça büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle birçok uzman tarafından ActiveX kullanımı pek tavsiye edilmemektedir.

ASP (Active Server Pages)

ASP, Microsoft'un NT Server üzerinde çalışan IIS (Internet Information Server) için hazırladığı bir standarttır. Sunucu taraflı bir teknoloji olan ASP (Active Server Pages/Aktif Sunucu Sayfaları), kullanıcı tarafına etkileşimli, dinamik web sayfaları göndermek için kullanılır. ASP, web programcılarına HTML, scripting ve kullanıcıdan bağımsız veritabanı uygulamalarını özgürce kullanma fırsatı verir. ASP programlama ortamının özgür olmasının sebebi, tüm derleme işleminin sunucu tarafında bitmesi ve kullanıcının sadece sonuçta oluşan HTML sayfalarını görmesidir.

ASP (Application Service Provider)

ASP kavramı, kişilerin veya şirketlerin, teknoloji hizmetini satın alması yerine kiralayarak internet üzerinden kullanması anlamına geliyor. İlk yatırım maaliyetini ve spesifik bir konuda derin bilgi gereksinimini ortadan kaldıran bu çözüm, yıllık kullanım hakları anlaşmaları ışığında yapılıyor. KOBİ tabir edilen şirketlerin bilişim hizmetlerinin üstlenilmesi, büyük ölçekteki şirketlerin ise özel konulardaki işlerinin belirli kısımlarını dışarıya yaptırmalarına imkan verilmesi, ASP kavramı içinde gerçekleşmektedir. Birçok şirketin alması ve kullanması bakımından oldukça pahalı ve masraflı olan sistemler, böylece daha ekonomik bir şekilde kullanılmaktadır.

ASPX
ASP.NET (Active Server Pages), klasik HTML sayfalarına dinamik bir yapı kazandırmak amacıyla Microsoft firması tarafından ortaya çıkarılmış platform ve programlama dilinden bağımsız sunucu taraflı bir web teknolojisidir. İlk adı ASP olan ASP.NET, Microsoft'un yeni sunucu ailesi ve internet teknolojilerini .NET platformuna dahil etmesi kararından sonra ASP.NET adını aldı. ASP ile oluşturulan dinamik sayfalar, "asp" uzantısını; ASP.NET ile oluşturulan dinamik sayfalarsa "aspx" uzantısını almaktadır. Uzantıların farklı olması, aynı sunucuda hem ASP'nin hem de ASP.NET'in sorunsuzca çalışabilmesini sağlamaktadır.
Auction (Açık Arttırma)

Web sitesinden açık arttırma ile satış yapılmasına denir. B2B (Business-to-Business) veya B2C (Business-to-Consumer) e-ticarette yer alabilecek bir elektronik pazardır.

Authentication (Doğruluğunu Kanıtlamak)
Kullanıcının doğrulanması sürecini ifade eder. Şifre ve kullanıcı adı girildiğinde bu bilgiler doğrulanır ve girişe izin verilir.
Authorization (Yetki Vermek)

Sadece yetki verilen kişilerin, bir web sitesine veya bilgiye ulaştığının sağlama alınması için çeşitli otorizasyon teknolojileri kullanılır.

B2B (Business to Business Commerce)
İnternet aracılığı ile iki işyeri arasında gerçekleşen ticari işlemlerdir. Geçmişte, Elektronik Veri Alışverişi (EDI - Electronic Data Interchange) ile yapılan bu ticaret şekli günümüzde XML teknolojileri ile yapılmaya başlanmıştır.
B2C (Business to Consumer Commerce)
Bir işletme ile bireyler (tüketici, son kullanıcı) arasında gerçekleşen ticari işlemleri ifade eder.
BackUp

Bilgisayar veya sunucudaki dosyaların, veritabanlarının, yedeğini alma işlemine BackUp denir. BackUp işlemi sistem sorunlarında veya olası donanım problemlerinde bilgisayardaki verilerin kaybolmaması için yapılır.

Bandwidth (Bant Genişliği)

Bir network bağlantısı üzerinden transfer edebildiğiniz veri miktarının tanımlanması için kullanılan bir terimdir. Genelde saniyede aktarılan veri miktarıyla belirlenen genişlik, bps (bits per second), kbps (kilobits per second), mbps (megabits per second) kısaltmaları ile tanımlanır.

CGI (Common Gateway Interface / Genel Geçiş Arayüzü)

CGI, bir kullanıcı isteğinin, sunucu tarafında bir uygulamaya dönüştürülmesi ve burada proses edilerek sonuçlarının tekrar son kullanıcıya ulaştırılması için kullanılan standart bir arayüzdür. Web üzerinde bir form doldurulduğunda ve işlem görmesi için gönderildiğinde, forma yazılan bilgi, sunucu tarafında proses edecek uygulamaya CGI arayüzü ile ulaştırılır. Bu uygulamanın çalışmasıyla oluşturulan sonuçlar, son kullanıcının bilgisayarına yine CGI kanalıyla iletilir. Yaratılan CGI uygulamaları, platform her sunucu üzerinde bağımsız olarak çalışacak şekilde yazılır. CGI uygulamaları, başta Perl olmak üzere, C, C++ ve Java yazılım dillerinde de yazılabilir.

ColdFusion
ColdFusion, advanced web programcılarının kullandığı bir programlama dilidir. MS Access, dBASE, FoxPro ve Paradox veritabanlarıyla uyumlu olarak çalışabilir.
Co-location
Bir web sunucusunu, yüksek hızda internet erişimi, güvenlik, yedekleme ve teknik destek gibi hizmetleri sağlayabilecek bir network operasyon merkezinde barındırmaktır. Co-location hizmetinin kiralık sunucudan farkı, müşterinin hem yazılımı hem de donanımı kontrol edebilmesidir. Co-location hizmeti alan bir makineye, müşterinin erişimi internet üzerinden bir kontrol paneli sayesinde sağlanabilir.
Commerce Server (Ticari Sunucu)
Ticari bir site için, karşılığında cevap gerektiren ve desteklenen bütün bilgileri sağlayan ve yöneten sunucu.
CSP (Commerce Service Provider / Ticari Servis Sağlayıcı)

İnternet, e-ticaret hizmetlerinde uzmanlaşan ve aynı zamanda bu hizmetler için özel yazılımlar ve outsourcing hizmetleri sunan servis sağlayıcılarıdır.

CyberCash

CyberCash bir kullanıcının dijital ortamda nakit kredi almasını bu krediyi bilgisayarında saklamasını ve daha sonra bu krediyi internet üzerinde online alışveriş yaparken harcamasını sağlayan bir sistemdir. Dijital nakit değeri kabul eden çoğu işyeri, bunu, özellikle yüksek fiyatlı alımlarda diğer ödeme biçimlerine alternatif olarak kullanmaktadır.

Database Server
Database server, Türkçe'siyle veritabanı sunucusu, spesifik olarak veritabanı işlemleri için yapılandırılmış sunucudur. Genellikle yüksek işlem gücü gerektiren, e-ticaret tarzı, sistemler için tercih edilir.
Dedicated Server

Dedicated server (kiralık sunucu) sadece bir müşteri için ayrılmış web sunucusudur. Normal (shared) hosting sunucularda yüzlerce site, aynı sunucuda barındırılırken dedicated sunucular, sadece bir müşteriye hizmet eder. Co-location'dan farkı, müşteri kendi donanımını sağlamak zorunda değildir. Donanım, hosting firması tarafından sağlanır.

Domain Name (Alan Adı)
Bir internet sitesini tanımlayan orijinal isim. Domain adları nokta olarak da adlandırılan aralıklarla ayrılan iki veya daha fazla kısma sahiptir. Verilen bir makinanın birden fazla domain adı olabilir ancak bir domain adı sadece bir makineyi belirtir. Bir domain adı esasen var olduğu halde gerçek bir makinaya bağlı olmayabilir. Bu kullanıcıların e-mail adresini gerçek bir internet sitesi açmak zorunda kalmadan alabilmelerini sağlamak amacıyla sık sık yapılmaktadır.
E-commerce (E-ticaret)

Alım satım ve finansal işlemlerin elektronik olarak gerçekleştirilmesini ifade eden terimdir.

FrontPage Extension

FrontPage, web sayfası oluşturma programının sunduğu hazır web-botları olan sayfa içinde arama, sayfa sayacı vb özelliklerin web sitenize entegre edilebilmesini sağlar.

FTP (File Transfer Protocol)
FTP (File Transfer Protocol) bir web sunucusuna dosya göndermenin veya sunucuda bulunan dosyaları bilgisayarınıza aktarmanın en kolay yoludur. TCP/IP protokolünü kullanan bir uygulamadır.
Hotspot
Hyperlink içeren bir imajda, grafiksel olarak tanımlanmış olan alana denir. Hotspot'lu imajlara image map denir.
HTTP (Hyper Text Transport Protocol)

HTTP (Hyper Text Transport Protocol), hyper text dosyalarının internet üzerinden gönderilmesini / yayınlanmasını düzenleyen protokoldür.

IIS (Microsoft Internet Information Server)

IIS (Microsoft Internet Information Server) Windows NT Server 4 ve Windows 2000 Server'la birlikte gelen Microsoft'un web sunucusudur.

JSP (Java Server Pages)

JSP (Java Server Pages), Java Servlet teknolojisinin bir uzantısıdır. HTML ve sunucu taraflı Java progamlarının birlikte çalışmasını sağlar. JSP sayfaları .jsp uzantısı taşır.

Managed Server

Hosting sağlayıcınızın barındırdıkları size ait sunucunun bakım ve alt yapısını üstlenmesine denir. Hosting sağlayıcınız sizinle birlikte çalışarak sunucunuzda istediğiniz konfigürasyonun düzenli ve verimli olarak çalışmasını sağlar.

MS Access Database

Microsoft'un, göreceli olarak küçük ve az miktardaki veriyi saklamak için MS Office paketinde sunduğu veritabanı uygulamasıdır. Genellikle ASP programlama dilinde verileri saklamak için kullanılan veritabanı türüdür.

MS SQL Server

Microsoft'un yüksek işlem kapasiteli veritabanı sunucusudur. Büyük miktardaki verileri çok hızlı şekilde derleyen, yüksek ziyaretçi potansiyeli olan siteler için uygun sunucu türüdür.

MySQL

MySQL, çok hızlı ve sağlam bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS). Bir veritabanı, her tür veriyi saklamayı, aramayı, ayırmayı ve elde etmeyi sağlar. MySQL sunucusu, verilerinize erişimi kontrol ederken çok sayıda kullanıcının aynı anda çalışmasını ve hızlı erişimini sağlar. Sadece yetkili kullanıcıların erişim sahibi olmalarını güvence altına alır.

PHP ile birleştiğinde üyelik sistemlerinden arama motorlarına, örneğin binlerce öğrencinin notlarının internet ortamında tutulmasına kadar bir çok projeyi gerçekleştirebilmenize olanak tanır.

NameServer
Alan adlarını IP adreslerine çeviren birime verilen addır.
Network

Birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanarak sistem kaynaklarını birlikte kullandıkları bigisayar ağıdır. Birden fazla network bir araya geldiğinde ise buna internet denir.

NT

Windows NT, Microsoft'un geliştirdiği 32-bit'lik işletim sistemidir. Bu işletim sistemine sahip sunucular MS Access, MS SQL 7.0 ve FrontPage gibi Microsoft ürünlerinin kendi üzerlerinde çalışmasına olanak tanır.

ODBC (Open Database Connectivity)

ODBC (Open Database Connectivity), birden fazla veritabanı formatını destekleyen (örnek: Access, dBase, DB2, Excel vs.) ve bu veritabanlarına internet sayfasından ulaşılmasını sağlayan bir standarttır.

PERL

Açık kodlu, syntax (sözdizimi) bakımından C programlama diline benzeyen bir programlama dilidir. Çoğunlukla CGI scritplerinin programlamasında kullanılır.

PHP

PHP, kaynak kodu açık, sunucu tabanlı bir programlama dilidir. Dinamik, interaktif ve bir veritabanına bağlanabilen internet sitelerini programlamak için kullanılır. PHP kodları HTML içine gömülerek çalışabilir. PHP sayfaları, .php veya .php3 uzantısını taşır. Bu programlama dili C ve Java'yla benzerlik gösterir.

Reseller

Reseller, web hosting hizmeti sağlayan ama kendi data center'ı olmayan firmalara verilen addır. Genellikle diğer büyük firmaların datacenter'larını kullanarak web hosting hizmeti sağlarlar. Data center veya sunucu kendilerinin olmamasına rağmen, sunucuya erişim yetkileri çok yüksektir.

Shell Account

Unix sunucularda bulunan, web hosting hizmeti alan müşterinin internet sayfası içeriğini Telnet üzerinden değiştirebilmesine yarayan özelliktir.

SSL (Security Certificate)

SSL, SLL protokolü ile güvenli bağlantı yapılmasını sağlayan bilgidir ve genellikle text dosyası formatında bulunur. Güvenlik sertifikaları, içeriğin teyid edilebilmesi için gerekli özel bilgileri içerir. SLL protokolü ile bağlantı kurulabilmesi, her iki tarafın da sertifika otoritesi tarafından yaratılmış geçerli güvenlik sertifikasına sahip olmasını gerekli kılar.

Static IP (Sabit IP)

Statik, yani değişmeyen, internet sitenizine ait olarak sabit kalan bir IP adresidir. Bu adres, alan adınız dışında sitenize ikinci bir erişim imkanı sağlar.

Statistics (İstatistik)

Bir internet sitesinin (sayfa olarak) günlük, aylık, tekil ve çoğul ziyaretçi istatistiklerini tutan programdır. Genellikle siteye hangi sayfadan ulaşıldığı, ziyaretçilerin bilgisayarlarının konfigürasyonu gibi ek bilgiler de sunar.

Telnet

Telnet, iki bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılır. Uzaktaki bir bilgasayara bağlanılarak, o bilgisayar üzerinde yetki dahilinde dilenen işlemin yapılmasına imkan tanır.

Trafik

Bir siteye gelen ziyaretçi sayısını ifade eder. Çok değişik verilerle takip edilebildiğinden pazarlama sektörü tarafından sayfa görünüm adedi, ziyaretçi, hit sayısı v.b. rakamlarla ölçülebilir.

UNIX

Genellikle web sunucularında kullanılan bir işletim sistemidir. Veritabanları tutmak, web sayfaları yayınlamak gibi işlemler için kullanılır. IRIX (SGI), Solaris (Sun) gibi varyasyonları ve bunlardan türemiş Linux, Apple OSX gibi çeşitleri vardır.

UPS (Uninterruptible Power Supply)

UPS (Uninterruptible Power Supply), web sunucusunu bir elektrik kesintisinde çalışır durumda tutmak ve daha sonra güvenli bir biçimde kapatmak için kullanılan, sunucuya bir kaç dakika yetecek kadar elektrik enerjisi sağlayan aygıttır. Elektrik kesintilerinde veya voltaj değişikliklerinde yaşanabilecek sistem sorunlarını ve veri kayıplarını önlemek için kullanılır.

Virtual Hosting

Bir web sunucusunun bölümlere ayrılarak, her bölümün birbirinden bağamsız, kiralık sunucuymuşcasına çalışmasına olanak sağlayan hosting çeşitidir. Shared hostingden farkı, müşterisine sunucusu üzerinde çok daha fazla kontrol imkanı sağlamasıdır.

Web Hosting

Gerekli donanım ve programlar ile siteleri barındırma ve internet üzerinde erişim hizmetlerini sağlama hizmetidir.

Canlı Destek