Markum.net > Yardım > E-Mail Hizmetleri / Persits Mail Sender kodu nedir?
Persits Mail Sender kodu nedir?

Persits Mail Sender ile web sayfanızdan e-mail gönderimi

Aşağıdaki kodları asp olarak bir dosyaya kopyalayıp web sitenizden çalıştırmanız mümkündür.

MailGonder.asp

<%
Sayfa = "<TABLE border=1 width=500 bgcolor=#E8F0E8 >"
for each x in request.form
Sayfa = Sayfa & "<TR ><TD>" & x & ":</TD><TD>" & request.form(x)  & " </TD></TR>"
next
Sayfa = Sayfa & "</TABLE>"
%>
<%
Dim MAIL
Set MAIL = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
MAIL.Host = "mail.domainadiniz.com"
MAIL.From = "gonderenmail@domainadiniz.com" ' gönderen e-mail MAIL.Username'deki mail hesabı ile aynı olmalı.
MAIL.Username = "gonderenmail@domainadiniz.com" ' gönderen e-mail ile aynı olmalı
MAIL.Password = "mailşifrem" ' e-mailinizin şifresini giriniz
MAIL.FromName = "görünen adınız" ' e-mailin gönderen adı, istediğinizi yazabilirsiniz.

MAIL.AddAddress "alicimail@domainadiniz.com" ' mail göndermek istediğiniz e-mail adresi
MAIL.Subject = "mail Konusu"
MAIL.IsHTML = True
MAIL.Body = Sayfa
MAIL.Send

set MAIL = nothing
%>
Canlı Destek