Markum.net > Yardım > E-Mail Hizmetleri / Jmail Componenti'nin kodu nedir?
Jmail Componenti'nin kodu nedir?

JMail componenti ile web sayfanızdan e-posta gönderimi

Aşağıdaki kodları ASP olarak bir dosyaya kopyalayıp web sitenizden çalıştırmanız mümkündür.

MailGonder.asp

<%

On Error Resume Next
Set smtp = Server.CreateObject("JMail.Message" )

For Each veri In Request.Form ' Formdan verileri alıyoruz...
gmesaj = gmesaj & veri & ": " & Request.Form(veri) & "<br>"
Next

smtp.ContentType = "text/html"
smtp.CharSet = "ISO-8859-9"

smtp.AddRecipient "user@siteniz.com" ' alıcı e-mail
smtp.from = "user@siteniz.com" ' gönderen e-mail smtp.MailServerUserName'deki mail hesabı ile aynı olmalı.
smtp.fromname = "Siteden Gelen" ' görünen isim

smtp.MailServerUserName = "user@siteniz.com" ' user..
smtp.MailServerPassWord = "sifreniz" ' userin şifresi
smtp.Subject = "Mail Başlığı"
smtp.body = gmesaj
smtp.Send("mail.siteniz.com" ) ' Mail server ip'sini değiştirmeyiniz.

If err Then ' hata mesajını alalım. Mail gönderilmemişse..
Response.Write err.Description & "<br>Mesajınız Gönderilmedi.."
Else ' Mail gönderilmiş ise
Response.Write("<script>alert('İlginize Teşşekkür Ederiz..');location.href='mesaj.htm';</script>" )
End If

Set smtp = Nothing ' bitirelim..

%>
Canlı Destek