SSL (Security Certificate)

SSL, SLL protokolü ile güvenli bağlantı yapılmasını sağlayan bilgidir ve genellikle text dosyası formatında bulunur. Güvenlik sertifikaları, içeriğin teyid edilebilmesi için gerekli özel bilgileri içerir. SLL protokolü ile bağlantı kurulabilmesi, her iki tarafın da sertifika otoritesi tarafından yaratılmış geçerli güvenlik sertifikasına sahip olmasını gerekli kılar.

Canlı Destek