Domain Name (Alan Adı)
Bir internet sitesini tanımlayan orijinal isim. Domain adları nokta olarak da adlandırılan aralıklarla ayrılan iki veya daha fazla kısma sahiptir. Verilen bir makinanın birden fazla domain adı olabilir ancak bir domain adı sadece bir makineyi belirtir. Bir domain adı esasen var olduğu halde gerçek bir makinaya bağlı olmayabilir. Bu kullanıcıların e-mail adresini gerçek bir internet sitesi açmak zorunda kalmadan alabilmelerini sağlamak amacıyla sık sık yapılmaktadır.
Canlı Destek