B2B (Business to Business Commerce)

İnternet aracılığı ile iki işyeri arasında gerçekleşen ticari işlemlerdir. Geçmişte, Elektronik Veri Alışverişi (EDI - Electronic Data Interchange) ile yapılan bu ticaret şekli günümüzde XML teknolojileri ile yapılmaya başlanmıştır.
Canlı Destek