ASPX

ASP.NET (Active Server Pages), klasik HTML sayfalarına dinamik bir yapı kazandırmak amacıyla Microsoft firması tarafından ortaya çıkarılmış platform ve programlama dilinden bağımsız sunucu taraflı bir web teknolojisidir. İlk adı ASP olan ASP.NET, Microsoft'un yeni sunucu ailesi ve internet teknolojilerini .NET platformuna dahil etmesi kararından sonra ASP.NET adını aldı. ASP ile oluşturulan dinamik sayfalar, "asp" uzantısını; ASP.NET ile oluşturulan dinamik sayfalarsa "aspx" uzantısını almaktadır. Uzantıların farklı olması, aynı sunucuda hem ASP'nin hem de ASP.NET'in sorunsuzca çalışabilmesini sağlamaktadır.

Canlı Destek