ASP (Application Service Provider)
ASP kavramı, kişilerin veya şirketlerin, teknoloji hizmetini satın alması yerine kiralayarak internet üzerinden kullanması anlamına geliyor. İlk yatırım maaliyetini ve spesifik bir konuda derin bilgi gereksinimini ortadan kaldıran bu çözüm, yıllık kullanım hakları anlaşmaları ışığında yapılıyor. KOBİ tabir edilen şirketlerin bilişim hizmetlerinin üstlenilmesi, büyük ölçekteki şirketlerin ise özel konulardaki işlerinin belirli kısımlarını dışarıya yaptırmalarına imkan verilmesi, ASP kavramı içinde gerçekleşmektedir. Birçok şirketin alması ve kullanması bakımından oldukça pahalı ve masraflı olan sistemler, böylece daha ekonomik bir şekilde kullanılmaktadır.

Canlı Destek