Markum.net > Domain Tescil / .biz.tr Domain Tescil
<<Önceki  Sonraki>>
.biz.tr Domain Tescil
Yeni Tescil Fiyatı22,99 $
KDV Dahil128,26 TL
Yıl1
Yenileme Fiyatı
Domain Adedi1
Domain AçıklamasıTicari kuruluşlar içindir.
Tescil Şartları

1- Yetki belgesi.
Tescil başvurusunda bulunduktan sonra tarafımızdan gönderilecek belgenin onaylanıp faks aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

2- Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesinin gönderilmesi tescil işlemi için yeterli olacaktır.

Ad-soyad.com.tr için: Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının fotokopisi. Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası bulunmayanlar, mevcut nüfus cüzdanı fotokopileri ile T.C. kimlik numara sorgusunun yapıldığı internet sitesinin sorgu sonuç sayfasının yeraldığı çıktının fotokopisi     

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için: Aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.   
  
Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için: Başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

Otel ve tatil köyleri için:
Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

Seyahat acenteleri için: Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

Dershaneler için: Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

Televizyon programları için: Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",

Film adları için: Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,

Sanatçılar için: Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

Özel hastaneler için: Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

İrtibat büroları için: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için: Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

Radyo ve televizyonlar için: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

Dergi ve gazeteler için: "Derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

Süresiz yayınlar için: Yayının aslı,

İlaç isimleri için: "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

Çiftlikler için: Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için: "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

Fuarlar için, Resmi Gazete'de yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

Özel numaralar için, Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

Tescil ŞekliTescil işlemi, tarafımızdan yürütülmekte; 24-48 saat içinde gerçekleşmektedir.
Canlı Destek